top of page

Da Ci Bei - grootste compassie

Versterkt energie, uithoudingsvermogen, vitaliteit, immuniteit en verjongt.

Drie is grootste compassie
Versterkt wilskracht
Dien de mensheid
Ontvang onmeetbare deugd

Yes I Am: grootste compassie
  • Grootste compassie is de grootste liefde en onvoorwaardelijke vriendelijkheid in actie.

  • Grootste compassie is het pad van dienstbaarheid.

  • Laten we samen meer compassie en verbondenheid creëren voor een betere wereld.

Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen,
vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid,
vriendelijkheid in geven schept liefde.

Lao-Tse

bottom of page