top of page

Da Gan En - grootste dankbaarheid

De sleutel voor voortgang in elk aspect van je leven.

Yes I Am: grootste dankbaarheid, Drie zakjes met tarwe die symbool staan voor dankbaar zijn en je gezegend voelen als rijkdom in je leven.

Acht is grootste dankbaarheid
Tao creëert, deugd voedt
Tao geeft intelligentie en wijsheid
Koester dit voor altijd in je hart

  • Dankbaar zijn voor iedereen waarvan jij dingen hebt geleerd zoals je ouders, leraren, collega's, vrienden.

  • Dankbaar zijn voor diegenen die jou voor fouten hebben behoed.

  • Dankbaar zijn voor alles en iedereen in je leven, ook de minder leuke dingen.

Zonder dankbaarheid en waardering voor wat je al hebt, zul je nooit echte vervulling kennen

- Tony Robbens

bottom of page