top of page

Disclaimer en verantwoording

De informatie die Yes I Am verstrekt, is niet bedoeld voor het stellen van een diagnose of behandeling van welke aandoening ook, maar dient ter informatie en educatie. Het is niet de bedoeling dat deze informatie consultatie van een bekwame gezondheidszorg deskundige vervangt. De informatie is bedoeld te gebruiken als een aanvulling op een verstandig en verantwoord gezondsheidszorg programma, voorgeschreven door een gezondheidszorg deskundige.

De diensten van Yes I Am zijn geen medische hulpmiddelen of diensten. Ze mogen daarom ook niet worden gebruikt ter vervanging van medicatie of medische zorg van een regulier hulpverlener of therapeut. Bij belangrijke gezondheidsklachten dien je altijd je huisarts of andere zorgverlener in te schakelen.

Yes I Am en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventueel misbruik van de informatie.

Aansprakelijkheid

Yes I Am en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade aan gezondheid of omgeving door het afnemen diensten van Yes I Am. Het aanvaarden van de diensten gebeurt op eigen risico.

De wederpartij is tijdens en na het verlenen van de diensten uitsluitend zelf verantwoordelijk voor haar handelen en welzijn. De wederpartij is voorts te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de ten aanzien daarvan te nemen beslissingen. Elke aansprakelijkheid van Yes I Am ter zake is uitgesloten.

Yes I Am verbindt zich uitsluitend tot een inspannings- en nimmer tot een resultaatverbintenis. De resultaten voor de wederpartij uit de diensten voortvloeiende, evenals de doorlooptijd waarin resultaten mogen worden verwacht, zijn in hoge mate afhankelijk van de persoonlijke inzet en omstandigheden van de wederpartij. De wederpartij vrijwaart Yes I Am van iedere aanspraak, al dan niet voortvloeiend uit het niet behalen van het beoogde resultaat.

Auteursrechten en overig

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen die worden gebruikt bij presentaties liggen bij Yes I Am. Kopiëren, foto’s maken, beeldscherm afdrukken, verspreiden en elk gebruik maken van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Yes I Am. Deze disclaimer kan aangepast worden.

Goedkeuring

Zonder tegenbericht voorafgaand aan deelname aan een afspraak met of event van Yes I Am,  gaan Yes I Am  en haar medewerkers ervan uit dat de inhoud van deze disclaimer gelezen en begrepen is.

bottom of page